Thiết bị quang học – Kính thiên văn – Kính hiển vi – Kính lúp – Ống nhòm


Thiết bị quang. Chuyên cung cấp các thiết bị quang học, kính thiên văn, kính hiển vi, kính lúp, ống nhòm, máy trắc địa, phụ kiện quang học..