Bạn có bao nhiêu tiền khi mua kính hiển vi?

Bạn có bao nhiêu tiền khi mua kính hiển vi?

Thêm vào đó, các yêu cầu có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Khi đó các hệ thống cho phép nâng cấp sẽ có nhiều ưu điểm. Với các cấu hình dựng sẵn hoặc cấu hình cố định, bạn cần tìm hiểu trước..

Bạn có bao nhiêu tiền khi mua kính hiển vi?

Bạn có bao nhiêu tiền khi mua kính hiển vi?

Một câu hỏi cực kỳ quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền. Một số nhà cung cấp kính hiển vi giới thiệu các model với cấu hình sẵn, thích hợp cho một số ứng dụng cụ thể. Nhưng trong trường hợp bạn không sử dụng đến tất cả các tính năng tích hợp sẵn tại sao bạn phải trả tiền để mua chúng? Đó là lí do vì sao cấu hình tùy chọn với các thành phần cần thiết sẽ có mức giá hợp lý hơn các cấu hình định sẵn.

Thêm vào đó, các yêu cầu có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Khi đó các hệ thống cho phép nâng cấp sẽ có nhiều ưu điểm. Với các cấu hình dựng sẵn hoặc cấu hình cố định, bạn cần tìm hiểu trước về giới hạn ứng dụng trong khi khả năng nâng cấp sẽ giúp bạn tự do xây dựng và tùy biến theo nhu cầu.

Tập hợp các điểm này lại, một hệ thống kính hiển vi thiết kế mô-đun, như Leica DMi8, sẽ cho phép các nhà nghiên cứu bắt đầu công việc với một hệ thống kính hiển vi giá cả phải chăng mà sau đó có thể nâng cấp và phát triển tùy theo nhu cầu của mình.