Bạn có cần lấy dữ liệu và công bố kết quả khi dùng kính hiển vi?

Bạn có cần lấy dữ liệu và công bố kết quả khi dùng kính hiển vi?

Nếu bạn cần chụp ảnh mẫu, bạn sẽ cần đến một hệ thống có gắn Camera. Đặc biệt để thu được hình ảnh của các tế bào sống bằng kỹ thuật huỳnh quang, bạn sẽ cần sử dung các camera có..

Về nguồn sáng?

Các kỹ thuật tương phản được lựa chọn cũng sẽ quyết định loại nguồn sáng. Các nguồn sáng truyền qua thường được sử dụng với kính hiển vi trường sáng thông thường, kỹ thuật phản pha có thể thực hiển với nguồn sáng LED hoặc Halogen. Kỹ thuật huỳnh quang có thể sử dụng nguồn sáng LED hoặc với sự trợ giúp của các loại đèn bước sóng ngắn như Đèn thủy ngân, đèn Xenon, hoặc đèn halogenua kim loại thủy ngân.

Bạn có cần lấy dữ liệu và công bố kết quả khi dùng kính hiển vi?

Bạn có cần lấy dữ liệu và công bố kết quả khi dùng kính hiển vi?

Nếu bạn cần chụp ảnh mẫu, bạn sẽ cần đến một hệ thống có gắn Camera. Đặc biệt để thu được hình ảnh của các tế bào sống bằng kỹ thuật huỳnh quang, bạn sẽ cần sử dung các camera có độ nhạy cao, điều này giúp giảm tối đa cường độ ánh sáng kích thích nhằm tránh làm hư các tế bào. Các loại Camera phổ biến trước đây sử dụng CCD hoặc EMDDC, ngày nay các camera sử dụng cảm biến sCMOS cũng được sử dụng nhờ hiệu suất lượng tử cao và tốc tộ chụp ảnh nhanh của chúng. Để biết thêm thông tin về các loại camera vui lòng đọc thêm bài viết Introduction to Digital Camera Technology.

Hơn nữa, việc sử dụng các camera trường quan sát lớn – Field of View (FOV) sẽ giúp ta dễ dàng trong việc tìm ra vị trí quan tâm và chụp được nhiều tế bào hơn trong một ảnh. Các kính hiển vi nghiên cứu hiện đại trang bị cổng camera với hệ số trường nhìn FOV 19 mm tương thích với cảm biến sCMOS 19 mm của camera.

Trong nhiều trường hợp, sẽ là không đủ nếu bạn chỉ chụp ảnh mẫu, mà bỏ qua không phân tích dữ liệu. Để đáp ứng cho mục đích này các phần mềm chụp và phân tích ảnh dễ sử dụng sẽ giúp bạn thực hiện phân tích định lượng và tạo báo cáo.