Bạn muốn quan sát ảnh 2D hay 3D bằng kính hiến vi?

Bạn muốn quan sát ảnh 2D hay 3D bằng kính hiến vi?

Đối với các tế bào sống chúng ta phải quan tâm đến một yêu cầu nữa, do sự thay đổi mẫu theo thời gian. Trong trường hợp này, sự ổn định của hệ thống là một thông số quan trọng. Xuất phát từ..

Bạn muốn quan sát ảnh 2D hay 3D bằng kính hiến vi?

Bạn muốn quan sát ảnh 2D hay 3D bằng kính hiến vi?

Thông thường các mẫu quan sát sẽ có kích thước 3 chiều là dài, rộng và chiều cao. Một số mẫu, ví dụ các mẫu lát mỏng, chỉ được quan sát theo 2 chiều x-y. Các loại mẫu này sẽ có các yêu cầu ứng dụng khác nhau. Để quan sát ảnh 3D, ví dụ với mẫu tế bào sống, một hệ thống điều khiển chuyển động bàn mẫu bằng mô-tơ được trang bị cho phép nâng hạ bàn mẫu, để thay đổi tự động vị trí lấy nét. Phần mềm xử lý ảnh sẽ tự động xây dựng lại thành một hình ảnh 3D sắc nét của mẫu ở các độ cao khác nhau.

Đối với các tế bào sống chúng ta phải quan tâm đến một yêu cầu nữa, do sự thay đổi mẫu theo thời gian. Trong trường hợp này, sự ổn định của hệ thống là một thông số quan trọng. Xuất phát từ thực tế là nhiệt độ thay đổi có thể làm ảnh hướng đến hệ thống trong quá trình thu ảnh, do đó một hệ thống đo hiệu quả cơ bản sẽ phải bù trừ được thay đổi này. Các hệ thống điều chỉnh lấy nét tự động như Adaptive Focus Control (AFC – Hệ thống lấy nét có khả năng thích ứng) sẽ làm trung hòa hiệu ứng nhiệt và luôn xác định trước vị trí hội tụ.