Tư vấn kính hiển vi: Mẫu quan sát của bạn là gì?

Tư vấn kính hiển vi: Mẫu quan sát của bạn là gì?

Chỉ có các kính hiển vi đảo ngược, với vật kính ở bên dưới và tụ quan bên trên, mới có thể cung cấp đồng thời sự tự do điều chỉnh khoảng cách giữa mẫu và vật kính với các thao tác tiếp cận mẫu.. 

Tư vấn kính hiển vi: Mẫu quan sát của bạn là gì?

Tư vấn kính hiển vi: Mẫu quan sát của bạn là gì?

Yếu tố đầu tiên phải cân nhắc khi chọn kính hiển vi đó là mẫu bạn muốn quan sát là gì. Ví dụ với mẫu lát mỏng cố định trên lam kính, bạn có thể lựa chọn kính hiển vi soi ngược. Trong khi, các mẫu tế bào sống lại có các yêu cầu đặc biệt khác, bởi chúng thường được giữ trong các dụng cụ nuôi cấy khá lớn đổ đầy môi trường.

Chỉ có các kính hiển vi đảo ngược, với vật kính ở bên dưới và tụ quan bên trên, mới có thể cung cấp đồng thời sự tự do điều chỉnh khoảng cách giữa mẫu và vật kính với các thao tác tiếp cận mẫu một cách thoải mái. Kính hiển vi đảo ngược cho phép dễ dàng thao tác với các tế bào trong quá trình quan sát bằng cách tích hợp thêm các bộ vi thao tác.

Thêm vào đó, các tế bào sống cần có môi trường để tồn tại. Nhiệt độ và nồng độ CO2 cần được duy trì ổn định tại một điều kiện phù hợp. Một tủ khí hậu với các kiểm soát tương ứng sẽ cần thiết trong các công việc như vậy.